Čeština (Česká republika)Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Parametry
 

Maximální rozměry

3800 x 2800mm - větší rozměry prosím konzultujte s výrobcem

 
Minimální poloměry ohybu

R 150 mm pro jednoduchá skla
R 300 mm pro bezpečnostní vrstvené
R 300 mm pro izolační dvojskla
Požadavky na menší poloměry konzultujte s naší firmou.
 
Výrobní tolerance

Rozvinutý rozměr + /- 3 mm (v x l)
Přesnost zakřivení (ohybu): +/- 1/2 tloušťky skla ( P)
Na jednom skle mohou být využity obě odchylky tzn., že toleranční pole, ve kterém se může pohybovat skutečná křivka ohybu, je tloušťka skla. Toto platí pro jednoduchá skla. U vrstvených skel, resp. izolačních dvojskel je odchylka maximálně +/- 1/2 tloušťky nejsilnějšího skla.
 
Odchylka přímosti

Odchylka přímosti (rovinnosti) max. 2 mm/m délky. Prostorová tolerance (distorze nebo torze) je dána využitím tolerancí rozměrových a ohybových a má max. hodnoty:

d = 4mm pro V do 1000 mm
d = 8mm pro V do 2000 mm
d = 12mm pro V do 3000 mm
Požadavky na přesnější tolerance konzultujte s naší firmou.

Jedná se o maximální povolené výrobní tolerance, nemusí být využity.

 
Optická kvalita

Optické vlastnosti ohýbaných skel závisí na vlastnostech použitých komponentů a jsou ovlivněny vlastnostmi získanými během ohýbání a vyvolávají proto jiné optické dojmy než skla rovná.

 
Copyright © 2017 Speglass s.r.o. ohýbané sklo. Všechna práva vyhrazena.
Array